fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kdo provozuje JakseRychleNaucit.cz

Jan Kohut
IČ: 05589606
se sídlem Mosty u Jablunkova č.281
739 98 Mosty u Jablunkova

Jsem zapsán v Živnostenském Rejstříku.

Na webu JakseRychleNaucit.cz si můžete pořídit širokou škálu produktů od online kurzů přes e-knihy, online konzultaci, plakát či webinář nebo jeho záznam. Na této stránce najdete všeobecné obchodní podmínky (dále VOP). VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než zakoupíte některých z mých produktů zde na webu. VOP obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. VOP si prosím pečlivě přečtěte. Koupí každého produktu zde na webových stránkách totiž výslovně souhlasíte s VOP, čímž se VOP stávají nedílnou součástí smlouvy, které je mezi námi koupi uzavřena.

I. DŮLEŽITÉ POJMY

Internetový obchod:

Internetovým obchodem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.jakserychlenaucit.cz (v textu označováno i jako „Web, e-shop nebo internetový obchodu“). Nabídkou internetového obchodu je pak nabídka produktů a služeb na kterékoli stránce webu.

Produkty:

Jedná se o online kurzy, e-knihy a webináře či jejich záznamy (právními předpisy označováno jako „digitální obsah“, a proto budou v textu nazývány jako „Digitální produkty“). Dalším produktem v naší nabídce jsou plakáty a příručky.

Služby:

Osobní konzultace vedená online.

Prodávající:

Jan Kohut
IČ: 05589606
se sídlem Mosty u Jablunkova č.281
739 98  Mosty u Jablunkova
e-mail: info@jakserychlenaucit.cz
telefonní číslo: 733 395 430

Jsem evidován v živnostenském rejstříku.

Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro dotazy a případné vyřizování podnětů a reklamací.

Kupující:

Kupujícím je ten, kdo se mnou jako s prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu uzavře kupní smlouvu, koupí některý z nabízených produktů nebo službu. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba.

Spotřebitel:

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Kupní smlouva, Smlouva o koučinku, Smlouva:

Na prodej Produktů z E-shopu je mezi mnou jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím uzavírána Kupní smlouva. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní E-shopu) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Smlouva uzavřená distančním způsobem:

Jedná se o kupní smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní internetového obchodu anebo e-mailovou komunikaci. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Spotřebitelská smlouva:

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

Závaznost Všeobecných obchodních podmínek:

V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné. Pokud by bylo jiné ujednání ve Smlouvě a jiné ve VOP, má přednost ujednání ve Smlouvě.

Rozhodné právní předpisy:

Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů.

II. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávání Produktů probíhá pouze přes internetový obchod, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na příslušné stránce webu.

Popis Produktů:

Veškeré důležité informace o Produktech najdete přímo na internetovém obchodu, resp. na prodejní stránku jednotlivého Produktu, bude zde zobrazen podrobný popis a obsah prodávaného produktu.  Pokud budete mít nejasnosti, nebo budete potřebovat k Produktu další informace, neváhejte mě kontaktovat na e-mail nebo telefon.

Objednání Produktů:

Pro objednání Produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář. Objednání probíhá tak, že kliknete na tlačítko Koupit (může být uveden i jiný text). Poté uvidíte objednávkový formulář, ve kterém vyplníte jméno, příjmení, e-mail, telefon, volitelně i firmu, popř. IČ, DIČ, a vyberete způsob platby (podrobnosti k platbám viz níže). Následně pokud máte slevový kupón, zadáte kód kupónu. Na konci objednávkového formuláře potvrdíte svůj souhlas s těmito VOP. Před odesláním objednávky máte ještě možnost zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře. Pokud vše odpovídá, objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“ pod objednávkovým formulářem.

Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Kupní smlouvy:

O přijetí e-mailu s vaší objednávkou vás budu informovat e-mailem zaslaným na váš e-mail vyplněný při objednávce. Až doručením potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. Součástí potvrzovacího e-mailu je i odkaz na text těchto VOP.

Ostatní ujednání k objednávkám

Objednávat Produkty v internetovém obchodě je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti e-shopu v důsledku nutné údržby internetového obchodu anebo v důsledku jiných okolností, za které neodpovídám, jako například nepřátelský útok na webhosting.

III. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ METODY

Cena:

Cena je uvedena přímo u každého Produktu na jeho prodejní stránce. Cena je rovněž uvedena v objednávkovém formuláři. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webu uvedena. K ceně produktů není s ohledem na jejich charakter připočítáváno žádné dopravné nebo jiné další platby, výjimkou je prodej plakátů a příruček. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je tak cenou výslednou, nic dalšího kupující nehradí.

Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně:

Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena uvedená v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky.

Dodání Produktu až po zaplacení:

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

Možnosti úhrady:

Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu GOPAY. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Podrobnosti naleznete přímo na jejich stránkách.

Nebo

bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího.

Splatnost kupní ceny:

Kupní cena Produktů je vzhledem k možnostem platby splatná bezprostředně po odeslání objednávky a přesměrování na platební bránu, resp. systém online plateb. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena zaplacena až v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

IV. DODACÍ PODMÍNKY:

Možnosti dodání:

Po uhrazení objednávky vám bude bezprostředně vytvořen uživatelský účet a na Váš e-mail zadaný v objednávce zaslány vygenerované přístupové údaje k přihlášení do členské sekce zakoupeného online kurzu. Odkaz k přihlášení do členské sekce je v e-mailu rovněž uveden. Odkaz k přihlášení do členské sekce je také v patičce webu. V členské sekci máte zpřístupněny všechny koupené Digitální produkty.

Pokud si pořídíte e-knihu nebo webinář či jeho záznam, bude vám na e-mail uvedený v objednávce zaslán odkaz, na kterém si můžete digitální obsah (e-knihu, webinář) stáhnout. Ty použijete k přihlášení do uzavřené členské sekce.

Fyzické produkty (plakát a příručka) jsou dodány na příslušnou adresu prostřednictvím České Pošty. Fyzické produkty jsou odesílány nejpozději do 2 pracovních dnů od zaplacení objednávky.

Dodací lhůta:

Digitální produkty jsou způsobem popsaným v předchozím odstavci dodány během několika minut po uskutečnění on-line platby kupní ceny. Jedinou výjimkou jsou živé webináře, kupující získá odkaz, na kterém se uskuteční webinář v datu a času, které je uvedeno v kupní smlouvě.

Náklady na dopravu (přepravné): 

U digitálních produktů tyto náklady nevznikají. Ty náklady vznikají pouze při koupi plakátu nebo příručky (či obojího). V tom případě jsou náklady na dopravu uvedeny v objednávkovém formuláři.

V. Funkčnost digitálního obsahu, Autorská práva

Funkčnost digitálního obsahu

Digitální obsah vyžaduje, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zobrazit či přehrát jeho obsah a to dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, obrázky, audio). Ani v tomto případě pak neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací softwaru/hardwaru nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností, které jsem nebýval několik let. Mně osobně se velmi osvědčily. Mnoho z mých doporučení má hojnou podporu v současném vědeckém výzkumu. Nicméně jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Produktů a Služeb vy sami dosáhnete.

Členská sekce:

Po zakoupení online kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno výše ve VOP. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněn uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupených online kurzů.

Autorská práva

Veškeré moje Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Online kurzy, E-knihy, webináře jsou mým autorským dílem, nelze je tedy kopírovat, sdílet ani jinak předávat třetím osobám. Jakékoliv zásahy do autorských práv budu nucen řešit právní cestou. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální Produkty, pak k nim poskytuji kupujícímu licenci k užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, resp. u záznamů webinářů na dobu předem stanovenou v popisu webináře) Dojde-li k porušení autorských práv, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení ruší. Licence neopravňuje kupujícího k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely.

Pokud byste chtěli citovat některý z mých produktů, kontaktujte mě a domluvíme.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMACE, ŘEŠENÍ SPORŮ

Obecně platí, že spotřebitelé mají při uzavření smlouvy na internetu možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, jde-li o dodávku zboží, pak od převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodů.  To samozřejmě platí v případě zakoupení plakátu a příručky (nebo jednoho z uvedeného či jiného fyzického produktu).

V případě koupě digitálního produktu (online kurz, webinář, e-kniha, záznam webináře, šablona v Notion) od kupní smlouvy odstoupit nelze, protože vám služby poskytnu dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Takový postup mi dovoluje § 1827 písm. a) občanského zákoníku, se kterým tímto výslovně souhlasíte. Ani podnikatelé možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů nemají.

Proč?

Protože Digitální produkty nedodávám na hmotném nosiči a současně je na základě vaší objednávky dodávám s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím obecné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, u těchto Produktů v souladu s § 1837 písm. l) NOZ nemá Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy.

Reklamace:

Pokud by cokoliv nebylo v pořádku, můžete uplatnit reklamaci na e-mailu info@jakserychlenaucit.cz. V reklamaci uveďte: číslo objednávky, co a proč reklamujete, a jak si přejete reklamaci vyřídit. Pokud vadu půjde odstranit, můžete žádat nápravu nebo přiměřenou slevu z ceny. Pokud vadu odstranit nepůjde, můžete se domáhat přiměřené slevy nebo odstoupení od smlouvy. O reklamaci rozhodnu bez zbytečného odkladu a vyřídíme ji do 30 dnů. Po vyřízení vám vydám reklamační protokol o tom, jak jsme reklamaci vyřídil, který vám pošlu na e-mail. Upozorňuju však, že nelze reklamovat jen z důvodu, že produkty nenaplnily vaše subjektivní očekávání.

Vrácení peněz:

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy či vyřešení reklamace vám vrátím peníze.

Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele:

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@jakserychlenaucit.cz

Jako spotřebitelé se můžete v případě jakéhokoliv problému obrátit na Českou obchodní inspekci. Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo se mnou. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u mě uplatnili své právo poprvé. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Na závěr

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem (odkaz ZDE).

VOP jsem oprávněn jednostranně měnit a doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti. Rozhodující je vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy! Součástí smlouvy o poskytování služeb jsou vždy obchodní podmínky ve znění uveřejněném na tomto webu v okamžiku odeslání vaší objednávky, se kterými jste se mohli seznámit.

Tyto VOP jsou účinné od 2.7.2022.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte mě na: info@jakserychlenaucit.cz