fbpx

ChatGPT pro učitele – jak AI chytře využít ve svůj prospěch?

Umělá inteligence v čele s ChatGPT má potenciál kompletně změnit svět vzdělávání. Ne, učitelé, nemusíte se bát, že vás AI, jak se umělé inteligenci ve zkratce říká, nahradí. Naopak ChatGPT má pro učitele ohromný potenciál ušetřit vám spoustu času a tím vám uvolnit ruce pro daleko podstatnější činnosti, na které teď nemáte tolik prostoru. Především se budete moci více individuálně věnovat studentům a doma už nebudete muset trávit dlouhé hodiny přípravou a opravami.

Článek slouží jako základní průvodce ChatGPT pro učitele. Dozvíte se, co je to ChatGPT, inspiruji vás celou řadou možností využití, naučíte se s umělou inteligencí lépe komunikovat, aby vám dokázala skutečně pomoct a na samotném konci si ukážeme 5 praktických ukázek, jak ChatGPT krok za krokem využít

Pokud dobře pochopíte pravidla pro “promptování”, nebudete limitováni jenom znalostí 5 příkladů, nýbrž dovedete ChatGPT použít pro desítky různých účelů.

Co je to ChatGPT?

chatgpt pro učitele

Technické definice přenechám jiným. ChatGPT můžete vnímat jako vašeho osobního asistenta, který disponuje ohromnou zásobárnou vědomostí, které posbíral napříč celým internetem. Váš osobní asistent je schopen velmi inteligentně odpovědět na jakýkoliv váš dotaz, vést s vámi konverzaci a splnit v podstatě libovolný úkol, který nějak souvisí s texty. Navíc je vám tento osobní asistent kdykoliv k dispozici a nikdy se neunaví.

Se svým asistentem komunikujete prostřednictvím chatovacího okna. Na rozdíl od vyhledávače Google se nemusíte prodírat celou řadou článku, abyste získali odpověď na vaši otázku, s ChatemGPT ji získáte ve formě krátké odpovědi. Navíc si ChatGPT pamatuje celou konverzaci, a tak můžete snadno navázat na něco, co jste již dříve v konverzaci uvedli.

Bohužel každý mince má dvě strany, i ChatGPT má své limitace. Současný verze (květen 2023) vychází pouze z dat do září roku 2021. Pokud se AI zeptáte na knihu z roku 2022, výsledky Českých slavíků anebo vítěze nedelního závodu Formule 1, ostrouháte. Tento problém však řeší tzv. Bing Chat, který je založený na stejném jazykovém modelu jako ChatGPT, má schopnost prohledávat internet. I nejnovější rozšíření ChatGPT plugins (placené) má již přístup k současným datům z internetu.

Další nevýhodou ChatuGPT je, že občas “halucinuje”. Jazykový model si někdy vymýšlí, píše nepravdivé informace, ale působí při tom velmi přesvědčivě, proto je nutné si informace ověřovat a bezmezně stroji nedůvěřovat.

Ale i přes tyto nedostatky má tento nástroj ohromný potenciál ušetřit vám velkou spoustu času tím, že se zbavíte nudných, administrativních a monotónních úkolů, které teď uzurpují obrovské množství vašeho času a energie.

Nevíte, jak se učit s dětmi efektivně? Přečtěte si článek: Jak naučit dítě se správně učit!

ChatGPT pro učitele – nápady na využití AI

V této části nepůjdeme nijak do hloubky, pouze vás inspiruji tím, k čemu všemu se dá ChatGPT využít, pokud jste učitel/ka. 🙂 Mnohem podrobnější postupy u 5 příkladů uvedu na konci článku.

Příprava na hodiny

 • ChatGPT za vás přijde s originálními nápady, jakým způsobem učit určitá témata.
 • Připraví za vás výukový plán, ať už na několik měsíců dopředu anebo podrobný výukový plán pro následující vyučovací hodinu. Pozor! Nebude to dokonale, ale získáte návrh, od kterého se můžete odrazit.
 • ChatGPT přehledně do tabulky napíše nejdůležitější pojmy, klíčová slova spojena s daným tématem, v dalším sloupci uvede definice. Tj. budete mít na pár kliknutí hotové slovníčky nejdůležitějších pojmů.
 • Pomůže vám dát dohromady osnovu i obsah pro vaši prezentaci/hodinu.
 • Bing Chat/ChatGPT plugins vám pomůže nalézt vhodné zdroje – tento chatbot má totiž přístup k aktuálním datům z internetu.

Zkoušení, písemky

 • Chatbot za vás dá dohromady test s možnostmi ABCD na libovolné téma a úroveň znalostí studentů. Poskytne vám i klíč odpovědí. A pokud budete šikovní při „promptování“, vyplněné testy za vás dokáže také opravit, oznámkovat a dát studentům zpětnou vazbu.
 • Přijde s otevřenými otázkami pro písemky.
  • K otázkám také můžete získat vzorové odpovědi.
 • Poskytne studentům individuální zpětnou vazbu.
  • Například budete opravovat slohovou práci, ChatGPT dokážete text zanalyzovat, studenta pochválit, vypíchnout chyby a navrhnout, jak se těmto chybám pro příště vyhnout.
  • Mně ChatGPT pomáhá v dávání komplimentů, mám tendenci vidět hlavně to špatné, ChatGPT vypíchne, co se studentovi povedlo a poradí mi, jak jej pochválit a tak povzbudit, .
 • Chatbot najde chyby v textech, chyby označí a dokáže i vysvětlit, proč se jedná o chybu a samozřejmě chybu opraví.
 • Pomůže vám vymyslet způsob hodnocení.

Aktivity na hodinách

 • Napíše pro studenty předvyplněné poznámky (guided notes), které jsou napříč studiemi považovány za velmi účinnou metodu učení.
 • Udělá pro studenty učební kartičky s hlavními pojmy, které by měli znát.
  • Navíc kartičky vloží do tabulky, a tak je můžete snadno překopírovat například do Quizletu, anebo jiného nástroje pro učení se s kartičkami.
 • AI za vás napíše texty, na kterých mohou studenti procvičovat.
  • K textům navíc vytvoří otázky (např. na porozumění).
  • Do tabulky pak může ke každé otázce připraví vzorovou odpověď.
  • Anebo v textu udělá chyby (takové, které žáci dokážou se svými znalostmi poznat), které budou studenti následně hledat.
  • Anebo v textu vynechá určitá slova, které budou studenti doplňovat.
 • ChatGPT dokáže vymyslet nejrůznější studijní aktivity, které zpestří výuku.
 • Pomůže vám s diferenciací výuky podle úrovně znalostí a dovedností jednotlivých žáků.
 • Umělá inteligence dokáže vymyslet úlohy k procvičování. Vytvoří matematické příklady, cvičení na gramatiku, anebo různé verze zadání pro slohové práce.
 • Přijde s nápady na konverzační témata.
 • Připraví pro vás vzorové dialogy v cizím jazyce na libovolná témata (můžete přizpůsobit zájmům jednotlivých studentů).
 • Namaluje myšlenkové mapy v jazyce PlantUML.
 • Dokáže zjednodušit texty. Ať už se jedná o články v češtině, se kterými chcete, aby studenti na hodině pracovali, anebo texty napsané v cizím jazyce.
  • V textech dokáže také změnit tón (například přidat humor).

Kvalitnější výuka

 • ChatGPT vám pomůže vysvětlovat komplikovaná témata. Kromě toho můžete Chatbota poprosit o několik úrovní vysvětlení.
 • ChatGPT pro vás vymyslí příklady, metafory či analogie, které studentům pomohou porozumět komplikované látce.

Ostatní

 • ChatGPT slouží i jako velmi kvalitní překladač. Od modelu GPT-4 získáte zcela určitě lepší překlad než od Google Translate.
 • Umělá inteligence za vás napíše emaily.
 • V neposlední řadě vám ChatGPT může pomoci se připravit na těžké konverzace s rodiči. Například rozhovor o tom, že dítě šikanuje ostatní žáky, trpí zřejmě poruchou pozornosti, učení apod…

Co je nutné si uvědomit, neočekávejte, že výstup, který od ChatuGPT získáte bude dokonalý! S největší pravděpodobností bude potřebovat upravit a vylepšit. Hlavní výhoda tkví v tom, že úkol, který byste normálně dělali hodinu, teď zvládnete za 15-20 minut. ChatGPT vám naservíruje něco, od čeho se můžete skvěle odpíchnout, navíc vám pravděpodobně poskytne několik nápadů, které by vás samotné nenapadly. Už nezačínáte od nuly, většinu za vás udělá AI.

O ChatGPT jsem už dříve sepsal článek z pohledu studentů: Jak používat ChatGPT jako student efektivně!

Jak na ChatGPT mluvit aneb pravidla pro prompty

prompty, jak zadávat prompty, prompt engineering

S příchodem generativní umělé inteligence se vyrojil nový obor zvaný prompt engineering. Tato disciplína řeší, jak zapisovat “prompty” (dotazy, které píšete do chatu s umělou inteligencí), aby vám AI dobře porozuměla a odpověděla na vaše dotazy či požadavky co nejkvalitněji.

Pokud neumíte “promptovat”, velmi často získáte od ChatGPT příliš obecné a někdy vyloženě divné odpovědi. Při složitějších úkolech vás ChatGPT nemusí vůbec pochopit. Se 3 zásadami pro efektivnější zadávání promptů tomu ve většině případů předejdete. Když si zásady promptování osvojíte, zvládnete ChatGPT použít téměř na všechny nápady na využití, které uvádím výše.

1. Nikdy, nikdy jenom nepište, co chcete.

Abyste získali kvalitní odpověď, většinou nebude stačit, abyste do ChatGPT napsali:

Napiš mi článek o Harry Potterovi pro studenty. Vymysli 5 nápadů, jak studenty naučit počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině.

ChatGPT bude fungovat mnohem lépe, pokud mu dáte konkrétní identitu:

Jsi učitel 5. třídy na základní škole; Představ si, že jsi učitel angličtiny na české střední škole; Jsi expert na učení žáků v 8. třídě.

Takový úvod vašeho promptu jazykovému modelu napovídá, jaké výstupy má prioritizovat, z jakých dat má hlavně vycházet, a proto nakonec dostanete daleko lepší odpověď.

Na začátku konverzace s ChatemGPT mu tedy vždy dejte konkrétní roli. Dále v průběhu konverzace už roli připomínat nemusíte, chatbot si ji zapamatuje z první zprávy a bude ji pořád brát v potaz.

2. Buďte co nejvíce specifičtí!

Zrovna čtu knihu Idiot od Dostojevského, ale proč to sem píšu? ChatGPT vnímejte jako takového idiota, kterému musíte všechno velmi podrobně říct, jinak to poplete, anebo vás svou odpovědí zklame.

Co nejkonkrétněji specifikujte váš cíl, dodejte co nejvíce relevantního kontextu a konečně napište, jaký formáte chcete, aby měla odpověď.

Nepište:

Vytvoř slovníček pojmů k tématu: Práce, výkon, energie ve fyzice.

Raději napište:

Jsi učitel fyziky v 8. třídě. Vytvoř slovníček pojmů k tématu: Práce, výkon, energie ve fyzice. 
Slovníček pojmů je určen: žáci 8. třídy. 
Formát výstupu: Tabulka. V prvním sloupci bude pojem, ve druhém sloupci jednoduchá definice. Tabulka bude obsahovat maximálně 12 hlavních pojmů.
chatgpt klíčová slova, chatgpt pro učitele

Čím více informací chatbotovi poskytnete, tím lepší bude odpovědět. Pomoct vám může, když budete přemýšlet o tom, ve které třídě jsou vaši žáci, cílí, o formátu výstupu, jestli to má být text, tabulka, bodový, číselný seznam, délce, anebo tónu řeči. Ale pozor! Je nutné psát jednoduše a konkrétně. Když píšete zmateně a komplikovaně, budou další informace často na škodu.

3. Iterujte

Nemůžete očekávat, že první odpověď, kterou od umělé inteligence dostanete bude hned dokonalá. Dejte umělé inteligence zpětnou vazbu: tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, přepracuj to. Napiš to kratší, delší, jednodušší, formálnější, zapoj humor, udělej z toho tabulku, bodový seznam apod.

Pokud se ChatGPT zasekne, napište, ať pokračuje.

Pokud vás ChatGPT pořád nechápe, zeptejte se: Jaké má předpoklady pro svou odpověď? To vám často dovolí váš prompt upřesnit a konečně získat od AI kloudnou odpověď.

Ještě jednou zdůrazňuji, ChatGPT kompletně neodstraní většinu toho, co děláte, ale práci vám značně zjednodušší tím, že už nezačínáte od nuly!

Mnohem více do hloubky se na efektivní zadávání promptů zaměřuji na záznamu svého kurzu ChatGPT pro studenty.

Praktické ukázky využití ChatGPT pro učitele

Nyní si prakticky ukažme, jak aplikovat zásady pro lepší promptování na některé z možností využití, které jsem vám představil v první části článku.

Nápad 1 – Kvíz s možnostmi ABCD

Pamatujte: role, co nejvíce kontextu a případně iterovat.

Tady máte příklad přímo z konverzace s ChatGPT pro vytvoření testu s možnostmi ABCD.

chatgpt testy, chatgpt procvičování

Jak můžete vidět, test je poměrně snadný, a tak bych mohl dále iterovat, aby ChatGPT udělal test o něco komplikovanější. Také bych mohl požádat, ať tam vloží ještě další téma, anebo přidá další možnost.

Nápad 2 – Doplňovačky

chatgpt procvičování ve škole

Mohl bych iterovat tím, ať vymyslí více příkladů na první, druhý anebo třetí kondicionál. Také bych mohl zvolit témata pro věty. Například víte, že studenti rádi sledují Youtubery, mohli byste tam toto téma zařadit.

Postrádá vaše dítě motivaci pro učení? Přečtěte si můj článek: Jak motivovat dítě k učení se?

Nápad 3 – Výukový plán

chatgpt výukový plán

ChatGPT se nám zasekl, stačí jen napsat pokračuj.

chatgpt výukový plán

Výukový plán určitě není dokonalý, ale poskytuje vám skvělou platformu, od které se můžete dále odrazit.

Nápad 4 – Vymýšlení studijních aktivit

chatgpt

Ze seznamu mohu vypíchnout ty nápady, které se mi líbí a nechat si vygenerovat další podobné.

chatgpt iterování

Nápad 5 – Pomoc s pochopením látky aneb jak studentům vysvětlovat těžké koncepty

chatgpt, chatgpt pro učitele

Ve všech případech jste mohli vidět, že výstupy nejsou zcela dokonalé. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že je mnohem snazší něco drobně upravit než začínat od píky.

Doufám, že vás článek přesvědčil o tom, že umělá inteligence zde není proto, aby vám vzala práci, ale naopak proto, aby vám práci usnadnila. Věřím, že pokud se s ChatGPT naučíte dobře pracovat, dokážete svou práci odvést za kratší čas a kvalitněji.

Do komentářů napište, jestli jste už zkoušeli ChatGPT, a případně na co umělou inteligenci již dnes využíváte. Jsem rovněž velmi zvědavý na to, jaká možnost využití z článku vás nejvíce zaujala, a určitě si ji vyzkoušíte.

Pokud vás článek zaujal a chtěli byste své znalosti a dovednosti prohloubit, můžete zhlédnout záznam mého webináře, který byl určen primárně pro studenty. Poměrně dost do hloubky rozebírám, jak lépe zadávat prompty, zde v článku jsem téma jen “pošimral” po povrchu.

💡 Také mi můžete napsat na email: honza@jakserychlenaucit.cz a domluvit si se mnou krátkou individuální konzultaci o využití umělé inteligence.

💡💡 Pro vás a vaše kolegy rád uspořádám školení o chytrém používání ChatuGPT pro učitelé (školení je praktické a jde mnohem více do hloubky než tento článek), je také možné proškolit i studenty.

Jan Kohut
Ahoj, jsem Honza Kohut a tady na blogu píšu a točím o tom, jak se efektivně a rychle učit. Snažím se šířit užitečné rady, které jsou vědecky ověřené, ne nějaké bullshity nebo jenom vlastní zkušenosti. Také se zde něco dozvíte o produktivitě a pozitivní psychologii.

Trackbacks & Pings

Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *