fbpx

Metakognice: Snadný způsob, jak se učit efektivněji

Ve školách po nás chtějí, abychom se naučili obrovské množství informací nazpaměť, ale v těch stejných školách nám už jaksi zapomněli říct, jak na to. Lidé mají většinou špatnou představu o tom, jak se učit efektivně a rychle, ať už pro to, že při učení podléhají mnohým tzv. kognitivním zkreslením.

Klasickým příklad kognitivního zkreslení je Dunningův-Krůgerův efekt, o které jste už možná slyšeli. Série experimentů dokázala, že studenti, kterým se v řešení logických úloh nevedlo vůbec dobře, přeceňovali své schopnosti. Měli pocit, že úlohy řešili velmi dobře, že patřili k těm nejlepším.

Dunningův-Krůgerův efekt je jen jedno z mnoha kognitivních zkreslení, kterému podléháme při učení. Často si myslíme, že něco umíme, i když to neumíme. Nebo máme pocit, že se učíme nejlepším možnou metodou učení, ačkoliv to není pravda.

Článek, který právě čtete obsahuje jeden opravdu snadný trik, jak se učit rychleji a efektivněji, o kterém nám ve škole měli říct.

Nejsem z těch, co by vás napínali, budeme se bavit o metakognici (bude definována níže). V podstatě nejde o nic jiného než přemýšlet o tom, jak se učíte.

Studenti se až příliš často učí bezmyšlenkovitě, bez jakékoliv strategie a plánu, a ještě přitom podléhají zmíněným kognitivním zkreslením. Metakognice odhodí vaše růžové brýle, dovolí vám získat nad učením nadhled. A když se vám tohle podaří, budete moci používat lepší metody učení, správné zdroje pro studium a vybrat nejlepší možnou strategie. Učení už nebude bezmyšlenkovité a neefektivní, ale strategické a efektivní.

V následujících odstavcích metakognici definuji, následně vám řeknu, jak díky metakognici zlepšili studenti Stanfordu své známky, a nakonec se naučíte metakognici používat v praxi při učení.

Pokud se chcete dozvědět více o metodách rychlého a efektivního učení, koukněte na mojí e-knihu Jak se efektivně učit nejen do školy. Shrnuji v ní ty nejúčinnější způsoby efektivního studia, na které jsem za skoro 5 let blogování přišel.

Co je to metakognice?

Nejsem psycholog, psychologii ani nestuduji, a proto nemá smysl vás zatěžovat definicí plnou neznámých slov, které bych sám nerozuměl. Metakognice je zcela jednoduše přemýšlení o tom, jak přemýšlíme a jak se učíme.

Metakognice umožňuje studentům odhalit mezery mezi tím, co skutečně umí a co by umět měli. Student, který je dobrý v metakognici, ví, kdy a jak používat různé metody učení. Metakognice souvisí také se stanovením cílů pro učení. Plánů jak těchto cílů dosáhnout a průběžným vyhodnocováním toho, jak se těmto cílům přibližujete.

Když se nad tím zamyslíte, učení vyžaduje, abyste se neustále rozhodovali, ať už o tom, co se budete učit, jak se budete učit, jak zjistíte, že to umíte atd… Čím lepší jste v metakognici, tím lépe vám učení půjde.

I když se tady na stránkách prezentuji jako guru efektivního učení, nejsem svatý a pořád se občas učím pomocí neefektivních metod učení. Naštěstí jsem zvyklý se pravidelně věnovat metakognici (přemýšlím o svém přemýšlení a učení). Metakognice mi umožnila ustoupit, získat nadhled a odhalit své chyby při učení. Zjistil jsem, že opakuji neefektivně, a ještě k tomu ve špatnou dobu.

Více se toho o mě můžete dozvědět ZDE nebo koukněte na youtube.

Věřím, že podobně může metakognice pomoct i vám. Vlastně tomu nevěřím, ale vím to, protože správná aplikace metakognice pomohla i studentům Stanfordu zlepšit své dvojky na jedničky, aniž by se učili déle. Avšak ještě předtím než si řekneme, jak na to, potřebujete vědět, na co si dávat při metakognici pozor.

Častá kognitivní zkreslení při učení

metakognice

Metakognice je schopnost jako každá jiná. Pokud začínáte, nebude v ní vynikat. Naprostým základem je, abyste si byli vědomi toho, že při učení mnohdy podléháme nejrůznějším zkreslením. Máme pocit, že něčemu rozumíme, i když ve skutečnosti to nechápeme tak dobře. Nebo si myslíme, že si něco skvěle pamatujeme, ale ve skutečnosti to není pevně zabudované v paměti.

Pamatujte si a vždy berte na vědomí, že jsme přirozeně přespříliš sebevědomí v záležitost týkajících se učení. Buďte skeptičtí k tomu, co vám naznačuje vaše hlava (Např. tohle umíš opravdu dobře).

Častým negativním kognitivním zkreslením, kterému mozky při učení podléhají je tzv. problém zpětného pohledu, také se mu říká: já jsem to věděl efekt. Řekněme, že se z něčeho zkoušíte, ale nedokážete si vzpomenout. Jakmile spatříte odpověď, pomyslíte si, že jste to přece věděli (já jsem to věděl efekt), a proto dalšímu opakování nevěnujete žádný čas. V důsledku já jsem to věděl efektu podceníte situaci a u zkoušky můžete na dané otázce vyhořet.

Myslet si, že jste něco uměli, neznamená, že jste to opravdu uměli! Věřte raději objektivním faktům. Tj. nevzpomněli jste si, což znamená, že to neumíte a měli byste strávíte ještě nějaký čas studiem.

Neméně častým kognitivním zkreslením je tzv. foresight bias (překlad jsem nenašel). Jde to, že pokud se něco jednou naučíme, máme pocit, že to budeme umět navždy.

V jednom experimentu měli studenti za úkol pamatovat si slovíčka, následně se jich zeptali, kolik si jich budou pamatovat za hodinu, za týden a za měsíc. Ve svých odhadech předpokládali, že si budou pamatovat zhruba stejné množství slovíček za hodinu, týden nebo měsíc. Ale, jak ukazuje křivka zapomínání, je to blbost! Vždyť jenom za jeden den od učení zapomeneme nejméně 60 % informací, to si ale naše hlava bohužel neuvědomuje. Při svých metakognitivních snaženích to berte v potaz!

Iluze vědění – článek, ve kterém píšu o dalších kognitivních zkresleních, které naši hlavu při učení šálí. Abyste byli v metakognici opravdu dobří, měli byste zkreslení znát. Rovněž nabízím řešení, jak se tomu bránit.

Jak pomohla metakognice studentům Stanfordu?

metakognice

Když jsem poprvé viděl experiment, který vám popíšu, věděl jsem, že o něm musím napsat článek. Jeho výsledky byly až moc zázračné, abych vám o nich neřekl. Dneska po dvou letech jsem se k tomu konečně dokopal. :)

Stanfordští vysokoškolští studenti statistiky byli, jak je již u vědeckých experimentů zvykem, rozděleni do dvou skupin. První skupince studentů přišel před zkouškou e-mail, který je upozorňoval na to, že se blíží zkouška a měli by být připraveni. Druhá skupinka měla za úkol vyplnit krátký metakognitivní dotazník.

Dotazník obsahoval pár otázek a jeho vyplnění zabralo jen několik minut. Studenti byli otázkami nabádáni k tomu, aby se zamysleli nad tím, z jakých dostupných zdrojů se budou na zkoušku učit (např. učebnice, poznámky z přednášek, materiály z primátu atd.) a jak se budou z daných materiálů učit. Krátký dotazník rovněž zjišťoval, jakou chtějí známku a jak velkou důležitost tomu přikládají.

Skupina studentů, které byla nabádána k metakognici (přemýšlení o svém učení, stanovení si cílů) si vedla u zkoušky daleko lépe! V průměru měli studenti, kteří se věnovali metakognici známku lepší o 0,33 bodu. Studenti ze skupiny, kteří byli e-mailem pouze upozorněni na zkoušku měli průměrně B, avšak studenti vyplňující metakognitivní dotazník získali A.

Vědci některým studentů poslali 2 dotazníky, které studenty nutily přemýšlet o tom, jak se učí. Tihle studenti byli ještě úspěšně. Jinými slovy, čím více metakognice, tím lépe.

Nejenom, že studenti z metakognitivní skupinky dosáhli lepších výsledků, navíc využívali dostupné zdroje efektivněji. Studenti praktikující metakognici vykazovali méně negativních emocí v souvislosti s blížící se zkouškou. Kromě toho cítili větší kontrolu nad svým výkonem.

Až příliš často jednáme automaticky, něco děláme a vůbec se nezamýšlíme nad tím, proč to děláme zrovna takhle. Metakognice vypne náš automatický režim, umožní nám se zamyslet nad tím, jaké kroky je potřeba udělat, abychom se učili co možná nejlépe.

Být dobrý v metakognici mimo jiné znamená vědět dost o tom, jak se efektivně a rychle učit. V e-knize Jak se efektivně učit nejen do školy píšu o těch nejlepších a nejúčinnějších metodách učení, na které jsem zatím narazil.

Jak na metakognici?

metakognice

Nejjednodušší věc, kterou můžete udělat je napodobit stanfordské studenty z experimentu. Před zkouškou se sami sebe ptejte, jaký máte cíl a jak moc vám na něm záleží. Následně se zamyslete nad tím, jaké studijní materiály máte k dispozici a jak se můžete učit, abyste byli co možná nejefektivnější.

Pokud to chcete posunout na trošku vyšší level, čtěte dál. Princip je pořád stejný, zastavit, nefungovat jako automat a trošku strategicky přemýšlet.

Metakognici byste se měli věnovat nejenom před zkouškami, ale i v průběhu roku. Myslím, že není problém najít 5 minut a odpovědět si po škole na tyto otázky:

 • Na škále od 1 do 4 ohodnoť, jak si chápal/a, co bylo ve škole probíráno?
 • Co bych si měl z dneška zapamatovat? Co byly hlavní myšlenky?
 • Jaká témata ti dneska připadala složitá k pochopení a co uděláš, aby si je pochopil/a?

Jen díky těmhle několika otázkám si budete více vědomi toho, co děláte a proč to děláte.

Před samotnou zkoušku, písemkou provádějte následující metakognitivní cvičení:

 • Jaký je můj cíl a jak moc mi na něm záleží?
 • Co bude na testu/zkoušce/písemce?
 • V jakých oblastech se trápím, co mi nejde tak dobře?
 • Kolik času bych měl učení věnovat a jak si čas rozdělím?
 • Mám všechny potřebné materiály ke studiu?
 • Jaké metody učení budu používat? Které jsou v téhle situaci nejvhodnější?
 • Jakou známku bych dostal, kdyby byl test právě teď?

Otázky vás nesmírně nakopnou a dají vám spoustu užitečných podnětů, jak se učit lépe a na co se při svém studiu zaměřit.

Metakognice ani teď nekončí. Výsadou všech úspěšných je, že se dokážou poučit ze svých chyb, dvakrát nestoupnou do stejné řeky. Když se budu pravidelně učit ze svých chyb, stanou se z vás monstra!

Po samotné zkoušce se ptejte:

 • Co jsem neuměl, v čem jsem udělal chyby?
 • Byla na testu nějaká překvapení?
 • Co jsem mohl/a udělat jinak?
 • Příště se už chybám vyhnete a zase se budete učit o něco lépe.

Čím více toho o efektivním učení víte, tím lepší budete v metakognici. Proto vám doporučuji, abyste si četli o metodách a technikách efektivního učení, věděli, jak funguje vaše paměť. Začít můžete s články na blogu, doporučuji vám třeba tyhle:

Avšak, pokud chcete svůj rozvoj v oblasti efektivního učení opravdu nakopnout, pořiďte si e-knihu Jak se efektivně učit nejen do školy, ve které s vámi sdílím to nejdůležitější a nejúčinnější, co jsem se o efektivním učení dozvěděl. Na jednom místě v jedné e-knize máte úplně všechno, co potřebujete o učení vědět a umět.

Doufám, že se vám článek líbil a hlavně věřím, že začnete metakognici používat. Výsledky jsou až překvapivě úžasné. Často něco děláme, ale vlastně vůbec nevíme, proč to tak děláme. Metakognice nám umožňuje zastavit a zpochybnit naše zažité vzorce chování.

Sdílejte na sociálních sítích!!!Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0
Jan Kohut
Ahoj, jsem Honza Kohut a tady na blogu píšu a točím o tom, jak se efektivně a rychle učit. Snažím se šířit užitečné rady, které jsou vědecky ověřené, ne nějaké bullshity nebo jenom vlastní zkušenosti. Také se zde něco dozvíte o produktivitě a pozitivní psychologii.

4 Responses to “Metakognice: Snadný způsob, jak se učit efektivněji

 • Velmi zajímavý článek! Slyšel jsem o metacognition, ale nevěděl jsem, jak to vlastně funguje. Velmi zajímavý experiment. Myslím, že je to opravdu skvělý nápad, abychom se naučili lépe a snáze absorbovat informace. Pokud by o této metodě vědělo více studentů, myslím, že by bylo pro ně mnohem snazší se učit. Zkusím to, díky za sdílení. Přeji hezký den!

Trackbacks & Pings

Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.