fbpx

Jak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny a matematiky!?

*Tento článek je ukázkou zdarma z online kurzu Jak udělat maturitu a efektivně se učit!, konkrétně se jedná o čtvrtou lekci: Jak udělat didaktický test

**Doporučuji, abyste se podívali nejdříve na video, až pak si přečetli článek pro doplnění. Ale záleží na vás, co máte raději.

Čeká vás tento rok maturita? Pokud ano, pozorně se začtěte do tohoto článku. Dozvíte se, jak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny nebo třeba matematiky, abych byl konkrétnější, zjistíte, jak se na didaktické testy co možná nejlépe připravit. Rady se vztahují ke všem didaktákům, ale nejvíce se zaměřím v článku na češtinu, z té totiž maturujete všichni.

Cílem vás není naučit nejrůznější gramatické koncepty, literaturu nebo způsoby počítání příkladů, nýbrž vám ukázat, jak se na didaktické testy efektivně učit, připravovat.

Didaktické testy jsou pro mnohé strašákem a hodně studentům pokazí známky. Velmi často to pramení ze špatné a neefektivní přípravy. Na didakťáky byste se totiž neměli učit tak, jak jste zvyklí.

Jak se neučit na didakťák?

Někteří z vás možná přistoupí k učení na didakťák takto: vezmete si učebnici a budete studovat jeden gramatický koncept za druhým, poté se budete učit literaturu atd.

Neříkám, že podobná příprava je úplně k ničemu. Ale na didakťák vás dokonale nepřipraví, jelikož nebudete připraveni na formát testu a nebude zvyklí dostávat informace rychle z hlavy.

Jestliže chcete z didakťáků získat dobré známky trocha učení, jako popisuji nahoře bude potřeba, ale neměla by to být hlavní část vaší přípravy.

Jak udělat didaktický test a skvěle se na něj připravit:jak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny, matematiky

Napodobte podmínky testu

V online kurzu Jak udělat maturitu hodně často mluvím o aktivním učení. To je takové učení, při kterém se učíte hlavně tím, že “vytahujete” informace z hlavy, neustále testujete své znalosti, nebo se zkoušíte. Bezesporu se jedná o nejlepší metodu učení. Zlepšuje zapamatování, upevňuje mozková spojení, umožní vám látku lépe pochopit a poskytuje vám neustále přesnou zpětnou vazbu.

Upusťte od pasivního studia teorie, která vás stejně moc neposune a raději do toho skočte rovnou po hlavě!

Náš mozek si toho nejvíce zapamatuje tehdy, když se něco učí ve stejných podmínkách, jako když má dostávat informace z paměti (tj. samotný test). Mozek je něco jako fotoaparát, když ukládáte látku do mozku, neuloží se v něm jenom daná informace, ale i veškeré okolnosti, které s učením souvisely (Foťák je podobný, nevyfotíte jenom to, co chcete, ale zůstane tam i pozadí). Pakliže si později chcete na danou informaci vzpomenout, musíte aktivovat co možná nejvíce mozkových spojení, které s látkou souvisí.

Pokud se něco učíte v zcela rozdílných podmínkách, než jaké zažíváte při testu (při vzpomínání), je dost dobře možné, že nedokážete aktivovat dostatek spojení, abyste si na informaci vzpomněli (protože i okolnosti učení jsou navázány na danou informaci). Naopak, pokud se něco učíte za stejných podmínek jako při následném testování, látku dostanete z paměti daleko snadněji a rychleji.

Nejvíce času, který bude věnovat přípravě na didakťák, byste měli věnovat cvičným didaktickým testům, protože právě ty se nejvíce podobají podmínkám, které budete zažívat u maturity. Nejlépe se tak připravíte na samotnou ostrou maturitní zkoušku!

Co to přesně znamená?

Cvičný didaktický test pište, jako by to byl skutečný didaktický test.

Papíry mějte vytištěné, nepište test na počítači. Když píšete cvičný test, spoléhejte pouze na svou hlavu, za žádnou cenu si nepomáhejte s mobilním telefonem, nijak nepodvádějte, ani se nenechte ničím vyrušovat. Stanovte si časový limit jako u maturity.

Tímto způsobem se na didaktický test připravíte nejlépe. V dalších částech ještě blíže zkonkrétním, proč tomu tak je a jak postup ještě vylepšit. Zatím se spokojte s vysvětlením, že mozek se nejlépe učí, když informace dostává aktivně z mozku a rovněž se učíme lépe, pokud napodobíme podmínky testu (vzpomínky si nejlépe vybavujeme za stejných podmínek jako při učení).

Didaktických testů je už opravdu habaděj. Didakťáky fungují už od roku 2010, s tím, že každý rok je vydán ilustrační test, jarní termín a podzimní.

Didakťáky najdete tady:

http://www.statnimaturita-cestina.cz/didakticky-test

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi

Začínejte s nejstaršími testy, hlavně proto abyste se orientovali v tom, jestli jste už test dělali či nikoliv. Není moc logické přeskakovat, zamotáte se do toho a ztratíte přehled, to vás může stát zbytečně čas.

Jak udělat didaktický test pod časovým tlakem a ve stresu

jak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny, matematiky

Už v kapitole o soustředění jsme se bavili o časovém tlaku (Pozn. autora: mám na mysli kapitolu z online kurzu Jak udělat maturitu, k této kapitole nemáte přístup zdarma). Tohoto poznatku byste měli využít i při učení se na didakťák.

U samotné maturity máte na vypracování 75 minut. Doma to můžete natrénovat například na 45 minut. To vám poskytne u maturity ohromnou výhodu. Budete zvyklí pracovat rychle a u maturity vám pravděpodobně zbude čas na kontrolu a opravu případných chyb. Jak se říká: Těžko na cvičišti – lehko na bojišti.

U maturity budete pod mnohem větším tlakem než doma. Pokud nemáte doma problém stihnout didakťák pod 75 minut, u skutečné maturity s tím můžete bojovat. Stres udělá svoje. Je lepší mít natrénováno a být schopen/na to zvládnout za 50 minut.

Ze začátku si zkuste didaktický test s běžným časovým limitem, ale postupně se o čas obírejte, učte se pracovat pod tlakem. Dejte si limit 65 minut, pak 60 minut atd… Donutí vás to myslet rychleji, zbytečně nekombinovat a dostávat se ke svým vzpomínkám rychlejším tempem.

Jakmile budete pod tlakem, přinutíte se pracovat mnohem rychleji a strategičtěji. S časovým limitem měla problém většina studentů (asi právě proto Cermat přidal od roku 2020 15 minut). Ale nebuďte spokojeni s tím, že se limit zvýšil, přitlačte se ke zdi a napněte se k lepším výkonům. Právě časový tlak vám s tím pomůže. Až pod tlakem aktivujete části mozku, které by normálně nebyly aktivní.

Tlak, který vyvolá časový limit vás rovněž naučí pracovat se stresem. Budete zvyklí na práci pod tlakem, což se u maturity rozhodně hodí. Naučíte se rozhodovat rychleji a zbytečně neztrácet čas blbostmi.

Nemá moc smysl dělat didakťáky jen tak, bez časového limitu a striktních pravidel (tzn. nepodvádět a nenechat se vyrušovat).

Časový limit je základ správného tréninku. Pokud už píšete cvičný test, vždy si stanovte časový limit. Postupně si limit stále snižujte. Pokud zvládnete didakťák pod 40 minut, nemá smysl limit snižovat dál.

Poznejte své slabé stránky

Po napsání několika cvičných didaktických testů, zjistíte, které části vám jdou a na kterých musíte naopak zapracovat. To je další kouzlo psaní cvičných testů. Poznáte své slabé stránky a na nich pak zapracujete.

Když se sami zamýšlíte nad svými slabými a silnými stránkami, jste k sobě často neupřímní. Buď se něco učíte zbytečně nebo naopak máte pocit, že všechno umíte a neučíte se nic a u maturity za to pak zaplatíte.

Cvičné didakťáky vám poskytnou nezkreslený obraz. Přesně zjistíte, co vám nejde. Nebudete tak muset ztrácet čas studiem něčeho, co už dávno umíte, nýbrž zaměříte pozornost jen na to podstatné.

Důsledně si didakťáky vyhodnocujte, pište si pro sebe krátká shrnutí vašeho výkonu, nebo to můžeme nazvat malou metakognicí. Pochvalte se za to, co vám šlo, napište, které typy úloh vám dělají potíže, v jakých cvičeních se dopouštíte chyb. Vyhodnoťte i rychlost s jakou se vám dařilo psát, co vám zabíralo nejvíce času atd.

Po napsání dvou nebo tří didakťáků si všimnete ve svých vyhodnoceních vzorce. Uvidíte, že se některé chyby neustále opakuji, a právě tam byste měli zaměřit svou pozornost a doučit se to.

Pro maturanty jsem natočil i video: Jak napsat maturitní slohovou práci a zlepšit se v psaní.

Jak se slabé stránky doučit?

Řekněme, že zjistíte, že vám nejdou věty vedlejší. Jaká je  optimální strategie pro vypilování slabých stránek?

Doporučuji, abyste postupovali následovně. Ze všeho nejdříve si potvrďte, že to opravdu neumíte. Nejlépe ve formě dalšího dílčího testu. Do Google napište test na „to co vám nejde“ (v našem příkladu by to byly věty vedlejší).

Když se vaše hypotéza potvrdí. Nebudou stačit pouhé testy. Musíte se podívat na teorii a dostudovat základy. Učte se jak se sešitu, tak z internetu, z učebnice, čím více zdrojů, tím více úhlů pohledu, a tím pádem lepší pochopení.

Po teoretickém nastudování toho, co vám nejde se ústně vyzkoušejte ze svých znalostí. Odpovídejte na otázky, které vytvoříte z nadpisů.

Například: nadpisy – Podmětná věta vedlejší, Přísudková věta vedlejší atd. Ptejte se a odpovídejte: Co je to podmětná věta vedlejší? Jak ji poznám? Existují nějaké triky, doplňkové otázky? Jaké spojky jsou typické?

Bez dívání do teorie se pokuste odpovědět. Díky vybavování si informace lépe zapamatujete a pochopíte je. Jedná se o metodu aktivního učení, o které bude řeč dále v kurzu (Pozn. článek je ukázkou z online kurzu Jak udělat maturitu).

Jakmile dokončíte fázi učení, udělejte si na internetu několik dílčích testů, které otestují vaše znalosti. V našem příkladu byste si našli několik testů pouze na věty vedlejší a udělali je.

Po dokončení byste měli vidět značný pokrok. Pokud ne, vraťte se k teorii a vyhodnoťte si, které druhy vět vám dělají největší potíže, na ty se zaměřte. Podobný postup využijete i u jiných gramatických témat.

Nepočítejte s tím, že pokud něco pochopíte a naučíte se to, budete to umět navěky. Aby vám nové znalosti zůstaly pevně v paměti, musíte opakovat. V ideálním případě je nejlepší opakovat den nebo dva od prvního učení, pak po týdnu a následně za nějaké 3 týdny.

Pokud zjistíte, že toho neumíte více nebo je téma příliš obsáhlé, rozdělte si učení na menší kusy (např. celou literaturu). Během jednoho dne se to nezvládnete naučit, ani by to nebylo efektivní.

Ještě malá vsuvka k literatuře. Pokud vám nejde, neučte se ji od píky a úplně všechno. Podívejte se do požadavků a zjistěte, která témata neumíte a doučte se jenom ty.

Do požadavků se dívejte, vyplatíte se to. Není zrovna rozumné trávit hodiny učením něčeho, co se na maturitě stejně neobjeví.

Tipy a strategie – Jak udělat didaktický test z češtinyjak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny, matematiky

Vždy, ať se děje, co se děje, čtěte otázky pozorně. Ideální je, pokud je přečtete dvakrát.

Dávejte si v otázkách pozor na slovíčko ne. Je celkem rozdíl, když se vás ptají, jestli se tam nachází chyba nebo nenachází.

U maturity budete muset hodně číst. Příklady jsou vymyšlené tak, aby vám zabraly opravdu hodně času, pokud budete číst všechno. Nedělejte to! Nejdříve si přečtěte otázky, které se vztahují k textu, až poté čtěte.

Pokud čtete otázky jako první mozek bude při čtení hledat okamžitě odpovědi. Kdybyste jen tak četli, nedostali byste žádné odpovědi a k textu se museli stejně ještě několikrát vracet. Velmi často stačí text jenom proskenovat, číst pouze vybrané pasáže. Když čtete otázky jako první, víte, na co máte zaměřit svou pozornost.

Když váháte mezi dvěma odpověďmi, většinou je správná ta první, o které jste si to mysleli. Je to pouhá statistika, proto na ni nespoléhejte!

Někdy opravdu zbytečně nepřemýšlejte. Je dobré umět zpochybnit své názory, ale u didakťáku (nebo jakéhokoliv jiného testu) může být přílišné přemýšlení občas překážkou k dosažení skvělého výsledku. Pokud jste si jistí, že je to alespoň na 80 % správně, zapište odpověď do archu a dál se tím netrapte, častěji by to nadělalo více škody než užitku.

Nepište test lineárně. Doporučuji, abyste si test nejprve velmi rychle prolétli a zjistili, co všechno tam je. Následně udělejte pár jednoduchých cvičení (dokážete odhadnout, která jsou jednoduchá, protože si budete dělat cvičné didaktické testy). Po pár jednoduchých zadáních se pusťte do toho nejtěžšího. Věnujte se mu, pokud se zaseknete, vyprdněte se na to a věnujte pozornost jiným úlohám. Váš mozek bude mezitím těžkou úlohu řešit v podvědomí, když s k těžkému úkolu později vrátíte, často vám dojde správná odpověď. Mozek úlohu totiž „na pozadí“ vyřeší.

Už jsem zmínil, že didakťák je hlavně o schopnosti rychlého čtení s porozuměním. Proto i když vám čtení zrovna nevoní, čtěte několik dní před didakťákem. Zrychlíte rychlost čtení a zlepšíte porozumění. Čtení je schopnost jako každá jiná, když trénujete, zlepšujete se. V didakťáku jde rovněž o jakousi sečtělost, musíte třeba zařadit vhodné slovo do věty nebo hledat synonyma, když máte „načteno“, není to žádný problém.

Ze statistik rovněž vyplývá, že pokud nemáte ani tušení, co by mohlo být správně a nemůžete použít vylučovací metodu, dejte C.

Z výzkumu také vychází, že častěji je to pravda než nepravda.

Toto jsou ovšem jenom statistiky a neměli byste na ně v žádném případě spoléhat. Učení je základ. Statistika je pomůcka, když už nic jiného nefunguje, ale není to zaručený návod, jak udělat didaktický test.

V neposlední řadě se nijak neznepokojujte tím, že třeba 5krát za sebou odpovíte B. Opravdu to může být správně a Cermat to tak nastavil, aby vás zmátl. Nezačněte nad svými odpověďmi pochybovat jen proto, že po 6 odpovídáte stejně.

Přečtěte si také: Nejlepší knihy k maturitě!

Generální tipy k angličtině a matice

U matiky i angličtiny bude příprava velmi podobná. Opravdu dbejte hlavně na to, abyste psali cvičné testy. Napodobili, co možná nejvíce podmínky testu, a stanovili časový limit, který vás donutí ze sebe vyždímat maximální potenciál. A nakonec testy vyhodnocovali a zaměřili se na své slabé stránky, aby vás u maturity nepotopily.

Psaní cvičných testů je podle mnoha výzkumů i nejúspěšnějších studentů tou nejlepší metodou učení. Mozek se učí pomalu, když pouze pasivně přijímá informace a učí se skrze čtení. Nejlépe se učíme, když „vyndáváme“ vědomosti z hlavy.

Co se týče angličtiny, pro mnohé z vás to bude velmi jednoduché, proto se zbytečně nestresujte a neztrácejte čas psaním desítek cvičných testů. Nebudete to potřebovat. Pokud s angličtinou bojujete, nezoufejte, dá se to naučit. Držte se rad z článku.

Příprava na didakťák z matematiky není ničím odlišná. Nejprve do toho skočte po hlavě. Cvičné didakťáky vám pomohou identifikovat, která témata vám dělají problémy a ně zaměřte svou pozornost. Pamatujte rovněž na to, že matiku se učíte hlavně pomocí počítání, a ne civění do sešitu. (Také si přečtěte článek: Jak se učit matematiku)

Když vám nejde nějaké téma, začněte od základů u nejlehčích příkladů a postupně se posouvejte dále. Rovněž využívejte alternativní zdroje pro výuku matematiky: super je třeba Marek Valášek nebo Isibalo, kteří točí videa na youtube. Matiku vám vysvětlí jinak než ve škole.

Doufám, že se vám článek líbil a věřím, že vám pomůže se k didaktických testům skvěle připravit.

Sdílejte se svými přáteli tento návod: Jak udělat didaktický test!

*Článek je ukázkou zdarma z online kurzu Jak udělat maturitu a efektivně se učit!

Určitě se na online kurz blíže mrkněte, stojí to za to. Ve 14 lekcích se dozvíte naprosto všechno, co potřebujete vědět, abyste u maturity uspěli. Podělím se s vámi o nejlepší návod, jak se připravit k maturitě (Já pomoci tohoto návodu udělal maturitu se samými jedničkami, aniž bych se nějak moc učil). Naučíte se, jak bojovat s prokrastinací, na učení se zvládnete laserově soustředit, podělím se s vámi o ty nejlepší strategie efektivního učení, díky kterým se naučíte hromadu textu za zlomek času.

Sdílejte na sociálních sítích!!!Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0
Jan Kohut
Ahoj, jsem Honza Kohut a tady na blogu píšu a točím o tom, jak se efektivně a rychle učit. Snažím se šířit užitečné rady, které jsou vědecky ověřené, ne nějaké bullshity nebo jenom vlastní zkušenosti. Také se zde něco dozvíte o produktivitě a pozitivní psychologii.

11 Responses to “Jak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny a matematiky!?

  • Ahoj, chtěl bych jen podotknout, že ve videu jsi se opravil a napsal, že ze statistik vyplývá, že nejpravděpodobnější odpověď je B. V tomhle příspěvku ale pořád zůstalo C. Je to taková drobnůstka, přece jenom je to poslední naděje. -> „Ze statistik rovněž vyplývá, že pokud nemáte tušení, co je správná odpověď a ani nemůžete použít vylučovací metodu, dejte C.“
    Velké díky za další skvělý článek a video!

Trackbacks & Pings

Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.