fbpx

Jak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny a matematiky!?

*Článek Jak udělat didaktický test je součástí mého online kurzu Jak udělat maturitu a efektivně se učit! Je tedy jakousi ochutnávkou toho, co se můžete dozvědět, pokud si zakoupíte online kurz.

**Doporučuji, abyste se podívali nejdříve na video, až pak si přečetli článek pro doplnění. Ale záleží na vás, co máte raději.

**Doporučuji, abyste se podívali nejdříve na video, až pak si přečetli článek pro doplnění. Ale samozřejmě záleží na tom, co máte raději.

Čeká vás tento rok maturita? Pokud ano, pozorně se začtěte do tohoto článku! Dozvíte se, jak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny nebo třeba matematiky. Abych byl konkrétnější – zjistíte, jak se na didaktické testy co možná nejlépe připravit. Rady se vztahují ke všem didakťákům, ale nejvíce se v tomto článku zaměřím na češtinu, z té totiž maturujete všichni.

Cílem článku není vás naučit nejrůznější gramatické koncepty, literaturu nebo způsoby počítání příkladů, nýbrž vám ukázat, jak se na didaktické testy efektivně učit, připravovat.

Didaktické testy jsou pro mnohé strašákem a hodně studentům pokazí známky. Velmi často to pramení ze špatné a neefektivní přípravy. Upřímně není se čemu divit, postup efektivní přípravy na didakťáky je totiž dost specifický. Na didakťáky se musíte učit odlišně než na písemky nebo čtvrtletky.

⚠️ Už více než 500 maturantů používá moji šablonu Pomocníčka v Notion pro chytré organizování a plánování učení. Šablonu si prohlédnete a získáte ZDE!

Jak se neučit na didakťák?

Někteří z vás možná přistoupí k učení na didakťák následovně: vezmete si učebnici a budete studovat jeden gramatický koncept za druhým, poté se budete učit literaturu atd.

Neříkám, že podobná příprava je úplně k ničemu. Ale na didakťák vás dokonale nepřipraví, jelikož nebudete připraveni na formát testování a nebude zvyklí dostávat informace rychle z hlavy.

Jestliže chcete z didakťáků získat dobré známky, trocha učení bude potřeba, ale neměla by to být hlavní část vaší přípravy.

Jak udělat didaktický test a skvěle se na něj připravit:jak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny, matematiky

Simulujte podmínky testu

V online kurzu Jak udělat maturitu se často zmiňuji o aktivním učení. To je takové učení, při kterém se učíte hlavně tím, že “vytahujete” informace z hlavy, neustále testujete své znalosti. Bezesporu se jedná o nejlepší metodu učení. Zlepšuje zapamatování, upevňuje mozková spojení, umožňuje vám látku lépe pochopit a neustále vám poskytuje přesnou zpětnou vazbu.

Upusťte od pasivního studia teorie, která vás stejně daleko neposune a raději do toho skočte rovnou po hlavě!

Náš mozek si toho nejvíce zapamatuje tehdy, když se něco učí ve stejných podmínkách, jež nastanou ve chvíli, ve které má dostávat informace z paměti (tj. v průběhu samotného testu). Mozek je něco jako fotoaparát – když ukládáte látku do mozku, neuloží se v něm jenom daná informace, ale i veškeré okolnosti, které s učením souvisely (u foťáku je to podobné, taky nevyfotíte jenom to, co chcete, ale zůstane tam i pozadí). Pakliže si později chcete na danou informaci vzpomenout, musíte aktivovat co možná nejvíce mozkových spojení, která s látkou souvisí.

Pokud se něco učíte v zcela rozdílných podmínkách, než jaké zažíváte při testu, je dost dobře možné, že nedokážete aktivovat dostatek spojení, abyste si na informaci vzpomněli, protože i okolnosti učení jsou navázány na danou informaci. Pokud se ale něco učíte za stejných podmínek jako při následném testování, látku dostanete z paměti daleko snadněji a rychleji.

Nejvíce času při přípravě na didakťák byste měli věnovat cvičným didaktickým testům, protože právě ty se nejvíce podobají podmínkám, které budete zažívat u maturity. Nejlépe se tak připravíte na samotnou maturitní zkoušku!

Co to přesně znamená?

Cvičný didaktický test pište, jako by to byl skutečný didaktický test.

Vytiskněte si zadání, nepište test na počítači. Když píšete cvičný test, spoléhejte pouze na svou hlavu, za žádnou cenu si nepomáhejte mobilním telefonem, nijak nepodvádějte, ani se nenechte ničím vyrušovat. A stanovte si časový limit jako u maturity. Tímto způsobem se na didaktický test připravíte nejlépe.

V dalších částech ještě blíže zkonkrétním, proč tomu tak je a jak postup ještě vylepšit. Zatím se spokojte s vysvětlením, že mozek se nejlépe učí, když informace dostává aktivně z paměti a zároveň má-li u toho stejné podmínky, které se co nejvíce podobají těm u testu (vzpomínky si nejlépe vybavujeme za stejných podmínek jako při učení).

Didaktických testů je na internetu opravdu habaděj. Didakťáky fungují už od roku 2010 – každý rok je vydán ilustrační test k jarnímu a podzimnímu termínu.

Didakťáky najdete tady:

http://www.statnimaturita-cestina.cz/didakticky-test

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi

Začněte nejstaršími testy. Je to hlavně proto, abyste se orientovali v tom, jestli jste už test dělali, či nikoliv. Není moc logické přeskakovat – zamotáte se do toho a ztratíte přehled, což vás může zbytečně připravit o drahocenný čas.

Jak udělat didaktický test pod časovým tlakem a ve stresu

jak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny, matematiky

Už v kapitole o soustředění jsme se bavili o časovém tlaku (pozn. autora: mám na mysli kapitolu z online kurzu Jak udělat maturitu, k této kapitole nemáte přístup zdarma). Časový tlak vám nepomůže se jen lépe soustředit, ale také se snadněji učit.

U samotné maturity máte na vypracování 75 minut. Doma to můžete trénovat například na 45 minut. To vám poskytne u maturity ohromnou výhodu. Budete zvyklí pracovat rychle a u maturity vám pravděpodobně zbude čas na kontrolu a opravu případných chyb. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

U maturity budete pod mnohem větším tlakem než doma. Pokud nemáte doma problém stihnout didakťák pod 75 minut, u skutečné maturity s tím můžete bojovat. Stres udělá svoje. Je lepší mít natrénováno a být schopen/na to zvládnout za 50 minut.

Ze začátku si zkuste didaktický test s běžným časovým limitem, ale postupně se o čas ubírejte, učte se pracovat pod tlakem. Dejte si limit 65 minut, pak 60 minut atd. Donutí vás to myslet rychleji, zbytečně nekombinovat a dostávat se ke svým vzpomínkám rychlejším tempem.

Jakmile budete pod tlakem, přinutíte se pracovat mnohem rychleji a strategičtěji. S časovým limitem měla problém většina studentů (asi proto se Cermat rozhodl přidat od roku 2020 15 minut). Ale nenechte se unést tím, že se limit zvýšil, přitlačte se ke zdi a donuťte se k lepším výkonům! Až pod tlakem aktivujete části mozku, které by normálně nebyly aktivní.

Tlak vyvolaný časovým limitem vás rovněž naučí pracovat se stresem. Budete zvyklí na práci pod tlakem, což se u maturity rozhodně hodí. Naučíte se rozhodovat rychleji a neztrácet zbytečně čas blbostmi.

Nemá moc smysl cvičit didakťáky jen tak, bez časového limitu a striktních pravidel (tzn. nepodvádět a nenechat se vyrušovat).

Časový limit je základ správného tréninku. Pokud už píšete cvičný test, vždy si stanovte časový limit. Postupně si limit snižujte. Pokud zvládnete didakťák pod 40 minut, nemá smysl limit snižovat dál.

Poznejte své slabé stránky

Po napsání několika cvičných didaktických testů zjistíte, které části vám jdou, a na kterých musíte naopak zapracovat. To je další kouzlo psaní cvičných testů poznáte své slabé stránky a na nich pak zapracujete.

Když se sami zamýšlíte nad svými slabými a silnými stránkami, jste k sobě často neupřímní. Buď se něco učíte zbytečně nebo naopak máte pocit, že všechno umíte a neučíte se nic a u maturity za to pak zaplatíte.

Cvičné didakťáky vám poskytnou nezkreslený obraz. Přesně zjistíte, co vám nejde. Nebudete tak muset ztrácet čas studiem něčeho, co už dávno umíte, nýbrž zaměříte pozornost jen na to podstatné.

Důsledně si didakťáky vyhodnocujte a pište si pro sebe krátká shrnutí vašeho výkonu (říkejme tomu taková malá metakognice). Pochvalte se za to, co vám šlo, napište, které typy úloh vám dělají potíže, v jakých cvičeních se dopouštíte chyb. Vyhodnoťte i rychlost s jakou se vám dařilo psát, co vám zabralo nejvíce času atd.

Po napsání dvou nebo tří didakťáků si všimnete ve svých vyhodnoceních vzorce. Uvidíte, že se některé chyby neustále opakují. Právě na ně byste měli zaměřit svou pozornost a doučit se to.

Pro maturanty jsem natočil i video: Jak napsat maturitní slohovou práci a zlepšit se v psaní.

Jak změnit slabé stránky na silné?

Řekněme, že zjistíte, že vám nejdou věty vedlejší. Jaká by byla optimální strategie pro vypilování slabých stránek?

Doporučuji následující postup. Ze všeho nejdříve si potvrďte, že to opravdu neumíte. Nejlépe formou dalšího dílčího testu. Do vyhledávače Googlu napište „test na okruh, který vám nejde“ (v našem případě by to byly věty vedlejší).

Když se vaše hypotéza potvrdí, nebude už stačit pouhé testování se. Budete se muset podívat na teorii a doučit se základy. Učte se jak ze sešitu, tak i z internetu nebo z učebnice – čím více zdrojů, tím více úhlů pohledu, a tím i lepší pochopení.

Po teoretickém nastudování toho, co vám nejde, se ústně vyzkoušejte ze svých znalostí. Odpovídejte na otázky, které vytvoříte z nadpisů.

Například: nadpisy – Podmětná věta vedlejší, Přísudková věta vedlejší apod. Ptejte se a odpovídejte: Co je to podmětná věta vedlejší? Jak ji poznám? Existují nějaké triky, pomocné otázky? Jaké spojky jsou typické?

Pokuste se odpovědět bez nakukování do teorie. Díky tomu, že si budete dané učivo vybavovat, si ho lépe zapamatujete a pochopíte ho. Jedná se o metodu aktivního učení, o které bude řeč dále v kurzu (pozn. článek je ukázkou z online kurzu Jak udělat maturitu).

Jakmile dokončíte fázi učení, udělejte si znovu na internetu několik dílčích testů, které otestují vaše znalosti. V našem vzorovém případě byste si našli několik testů pouze na věty vedlejší a udělali je.

U testů, které píšete po studiu teorie, byste měli vidět značný pokrok. Pokud ne, vraťte se k teorii a vyhodnoťte si, které druhy vět vám dělají největší potíže, na ty se zaměřte. Podobný postup využijete i u jiných témat.

💡 S přípravou na didaktický test vám pomůže například MATURIKON. V jejich členské sekci si můžete procvičovat všechny druhy úloh, které se mohou u maturity objevit, navíc máte možnost vybrat si, který konkrétní typ úloh chcete procvičovat. Nejenom, že dostanete správnou odpověď, také zjistíte, proč tomu tak je, ke každé úloze jsou vždy i vysvětlení. V MATURIKONU můžete psát i celé didaktické testy s časovým limitem, velkou výhodu vidím v tom, že se jedná o originální testy, které jsou připraveny v souladu s katalogem požadavků CERMATU (tj. nejsou to didaktické testy z minulých let). Maturikon vás pomocí praktický a interaktivních cvičení připraví také na ústní a slohovky.

Opakování matka moudrosti

Nepočítejte s tím, že pokud něco pochopíte a naučíte se to, budete to umět navěky. Aby vám nové znalosti zůstaly pevně v paměti, musíte opakovat. V ideálním případě je nejlepší opakovat den nebo dva od prvního učení, pak po týdnu a následně za nějaké 3 týdny.

Pokud zjistíte, že toho neumíte více nebo je téma příliš obsáhlé (např. celá literatura, rozdělte si učení na menší kusy.

Ještě malá vsuvka k literatuře. Pokud vám nejde, neučte se ji úplně celou od píky. Podívejte se do požadavků a zjistěte, která témata neumíte a doučte se jenom ty.

Požadavky si pořádně prostudujte, vyplatíte se to. Není zrovna rozumné trávit hodiny učením něčeho, co se na maturitě stejně neobjeví. A naopak nechcete na nějaké téma úplně zapomenout a vůbec si jej neprocvičit.

Tipy a strategie – Jak udělat didaktický test z češtinyjak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny, matematiky

Vždy – ať se děje, co se děje – čtěte otázky pozorně. V ideálním případě si je přečtěte dvakrát.

Dávejte si v otázkách pozor na slovíčko ne. Je celkem rozdíl, když se vás ptají, jestli se tam nachází, nebo nenachází chyba.

U maturity budete muset hodně číst. Příklady jsou vymyšlené tak, aby vám zabraly opravdu hodně času v případě, že budete číst všechno. Nedělejte to! Nejdříve si přečtěte otázky, které se vztahují k textu, až poté čtěte samotný text.

Pokud si nejdříve přečtete otázky, váš mozek bude při čtení hledat odpovědi. Kdybyste začali číst nejdříve samotný text, a ne otázky vztahující se k němu, nedostali byste napoprvé žádné odpovědi, protože byste ani nevěděli, na co přesně se v tom kvantu textu zaměřit. Přitom velmi často stačí text jenom „proskenovat“, číst pouze vybrané pasáže. Když čtete otázky jako první, víte, na co máte zaměřit svou pozornost.

Pro kterou odpověď se rozhodnout?

Jestliže váháte mezi dvěma odpověďmi, většinou je správná ta, kterou jste chtěli zvolit jako první, tedy před tím, než jste o ní začali pochybovat. Je to pouhá statistika, proto na ni nespoléhejte!

Někdy opravdu zbytečně nepřemýšlejte. Je dobré umět zpochybnit své názory, ale u didakťáku (nebo jakéhokoliv jiného testu) může být přílišné přemýšlení občas překážkou k dosažení skvělého výsledku. Pokud si jste jistí, že je to alespoň na 80 % správně, zapište odpověď do archu a dál se tím netrapte.

Postupujte takto

Nepište test lineárně. Doporučuji, abyste si test nejprve velmi rychle prolétli očima a zjistili, co všechno tam je. Následně udělejte pár jednoduchých cvičení (dokážete odhadnout, která jsou jednoduchá, protože jste před maturitou trénovali na cvičných didaktických testech). Po zvládnutí pár jednoduchých zadání se pusťte do toho nejtěžšího. Věnujte se mu, ale pokud se zaseknete, vyprdněte se na to a věnujte pozornost jiným úlohám. Váš mozek bude mezitím onu těžkou úlohu řešit v podvědomí, takže až se k těžkému úkolu později vrátíte, často vám dojde správná odpověď. Mozek úlohu podvědomě vyřeší.

Už jsem zmínil, že didakťák je hlavně o schopnosti rychlého čtení s porozuměním. Proto, i když vám čtení zrovna nevoní, čtěte několik dní před didakťákem. Zvýšíte tím rychlost čtení a zlepšíte se ve čtení s porozumění. Čtení je schopnost jako každá jiná, když trénujete, zlepšujete se. V didakťáku jde rovněž o jakousi sečtělost – někdy musíte třeba zařadit vhodné slovo do věty nebo hledat synonyma, takže pokud máte „načteno“, neměl by to pro vás být žádný problém.

Jak tipovat?

Ze statistik vyplývá, že pokud nemáte ani tušení, co by mohlo být správně a nemůžete použít vylučovací metodu, dejte B.

Z výzkumu také vychází, že častěji je to pravda než nepravda.

Toto jsou ovšem jenom statistiky a neměli byste na ně v žádném případě spoléhat. Učení je základ. Statistika je pomůcka, která může pomoct v případech, ve kterých už nic jiného nefunguje, ale není to zaručený návod, jak udělat didaktický test.

V neposlední řadě se nijak neznepokojujte tím, že třeba 5krát za sebou odpovíte B. Opravdu to může být správně, jen Cermat to tak nastavil, aby vás zmátl. Nezačínejte nad svými odpověďmi pochybovat jen proto, že po 6 odpovídáte stejně.

Přečtěte si také: Nejlepší knihy k maturitě!

Generální tipy k angličtině a matice

U matiky i angličtiny je příprava velmi podobná. Opravdu dbejte především na to, abyste psali cvičné testy, abyste napodobili co možná nejvíce podmínky testu a stanovili si časový limit, který vás donutí ze sebe vyždímat maximální potenciál. A nakonec testy vyhodnocujte a zaměřte se na své slabé stránky, aby vás u maturity nestáhly ke dnu.

Psaní cvičných testů je podle mnoha výzkumů i nejúspěšnějších studentů tou nejlepší metodou učení. Mozek se učí pomalu, když pouze pasivně přijímá informace a učí se skrze čtení. Nejlépe se učíme, když „lovíme“ vědomosti z hlavy.

Co se týče angličtiny, pro mnohé z vás to bude velmi jednoduché, proto se zbytečně nestresujte a neztrácejte čas psaním desítek cvičných testů. Nebudete to potřebovat. Pokud s angličtinou bojujete, nezoufejte, dá se to naučit. Držte se rad z článku.

Příprava na didakťák z matematiky není ničím odlišná. Nejprve do toho skočte po hlavě. Cvičné didakťáky vám pomohou identifikovat, která témata vám dělají problémy – na ně zaměřte svou pozornost. Pamatujte rovněž na to, že matiku se učíte hlavně pomocí počítání. (Také si přečtěte článek: Jak se učit matematiku)

Když vám nejde nějaké téma, začněte od základu – nejlehčími příklady – a postupně se posouvejte dále. Rovněž využívejte alternativní zdroje pro výuku matematiky: super je třeba Marek Valášek nebo Isibalo, kteří točí videa na YouTube. Matiku vám vysvětlí jinak než ve škole.

Závěr

Doufám, že se vám článek o tom, jak udělat didaktický test líbil, ale hlavně věřím, že vám pomůže se na didaktické testy skvěle připravit.

Budu rád, pokud budete sdílet tento článek se svými kamarády a spolužáky.

*Článek je ukázkou zdarma z online kurzu Jak udělat maturitu a efektivně se učit!

Určitě se na online kurz blíže mrkněte, stojí to za to. Ve 14 lekcích se dozvíte naprosto všechno, co potřebujete vědět, abyste u maturity uspěli. Podělím se s vámi o nejlepší návod, jak se připravit k maturitě (já pomocí tohoto návodu udělal maturitu se samými jedničkami, aniž bych se nějak moc učil). Naučíte se, jak bojovat s prokrastinací, jak se na učení laserově soustředit a podělím se s vámi o ty nejlepší strategie efektivního učení, díky kterým se naučíte hromadu textu za zlomek času.

Jan Kohut
Ahoj, jsem Honza Kohut a tady na blogu píšu a točím o tom, jak se efektivně a rychle učit. Snažím se šířit užitečné rady, které jsou vědecky ověřené, ne nějaké bullshity nebo jenom vlastní zkušenosti. Také se zde něco dozvíte o produktivitě a pozitivní psychologii.

12 Responses to “Jak udělat didaktický test z češtiny, angličtiny a matematiky!?

  • Ahoj, chtěl bych jen podotknout, že ve videu jsi se opravil a napsal, že ze statistik vyplývá, že nejpravděpodobnější odpověď je B. V tomhle příspěvku ale pořád zůstalo C. Je to taková drobnůstka, přece jenom je to poslední naděje. -> „Ze statistik rovněž vyplývá, že pokud nemáte tušení, co je správná odpověď a ani nemůžete použít vylučovací metodu, dejte C.“
    Velké díky za další skvělý článek a video!

Trackbacks & Pings

Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *