fbpx

Jak se změnit nebo změnit ostatní lidi!

Už jste se někdy chtěli změnit? Víte o nějakém zlozvyku, který vám rozhodně neprospívá? Chybí vám pozitivní návyky, které by vás den co den posouvaly vpřed?

V tomto článku se dozvíte, jak se změnit, podrobněji řečeno, budete vědět, jak změnu usnadnit, jak se zbavit zlozvyků a vybudovat nové návyky. Uvedené rady vám rovněž pomohou změnit druhé lidi. V článku uvádím několik příkladů, které vám pomohou zavést tipy do praxe.

Změna není jednoduchá!

Pokud jste se už pokoušeli změnit, víte, že to není jednoduché. Častým problémem mnoha lidí je okousávání nehtů, ale jenom málokdo s tím dokáže přestat. Někdo další může chtít pravidelně cvičit, ale počáteční nadšení vyprchá po několika týdnech.

Tohle by mělo být vaše první uvědomění, jestli se chystáte změnit, nebude to jednoduché! Ze dne na den se prostě nezměníte.

Proč je to tak složité? Změnit něco nejde jen tím, že se tak rozhodneme. Za naše návyky jsou zodpovědné hned 3 složky: emocionální stránka, racionální stránka a prostředí. Změny docílíte jen tehdy, pokud tyto tři složky dáte dohromady.

Pro tento článek si je můžeme představit jako slona, jezdce a cestu. Slon je emocionální stránka našeho myšlení, je velmi silná a hledá okamžité uspokojení. Na druhou stranu jezdec dokáže slona řídit, ale nedokáže to dělat věčně, je více zaměřený na budoucí dobro. A konečně cesta, slon i jezdec pojedou po té cestě, která se zdá nejlepší.

Jak můžete sami vypozorovat existuje zde nesoulad mezi naším slonem a jezdcem. Slon se chce mít dobře tady a teď (okamžité uspokojení), naopak jezdec myslí na naše budoucí dobro.

V následujících odstavcích se dozvíte, jak dosáhnout změny a sladit tyto 2 nesourodé módy myšlení. Na konci článku se budeme bavit i o cestě, která vám může značně usnadnit budování návyků (protože se vždy vydáme na cestu, která je pro nás nejsnazší).

O 11 vědecky ověřených tipech, jak se správně učit si přečtete v samostatném článku z odkazu.

Jak usnadnit změnu – ovlivni jezdce, slona i prostředí

Jezdec

Nejprve se zaměříme na jezdce a jak ho ovlivnit, abyste mohli snadněji docílit změny. Už víte, že jezdec je více zaměřený na budoucnost, chce, abychom se měli dobře za pár měsíců, let.

Jezdec dokáže ovlivnit slona (emocionální stránka myšlení). Příkladem může být třeba tohle: stojíte před stánkem se zmrzlinou a máte na ni neuvěřitelnou chuť, ale jezdec dokáže slona přemluvit, abyste si zmrzlinu nekoupili. Uvažuje totiž nad budoucností, ví, že zmrzka pro vás není dobrá, ztloustnete, a ještě zbytečně utratíte peníze. Bohužel jezdec nemůže naše emocionální chování ovládat věčně, vždy když přemlouvá slona, unavuje se. Jinými slovy řečeno na začátku dne, při plné síle se dokážete přemluvit, abyste nejedli nezdravě, ale večer je už jezdec vyčerpaný, neodoláte a koupíte si jídlo v McDonald´s.

Náš jezdec je rovněž nesmírně váhavý, pokud nemá jasné instrukce, nepohne se. Řekněme, že se rozhodnete, že budete chodit cvičit do posilovny. Nedaleko vašeho domu je 5 posiloven, pokud si přesně neujasníte, do které budete chodit, své rozhodnutí cvičit budete neustále odkládat. Tento princip je zvláště důležitý tehdy, pokud chcete, aby se změnil někdo jiný. Dávejte lidem přesné instrukce (kde, kdy, co) a zvýšíte pravděpodobnost, že se skutečně změní!

Už víte něco málo o našem jezdci, pojďme si říct, jak vám pomůže se změnit.

Hledejte světlé stránky

jak se změnit

Hledejte slunce za mrakem. Pozitivní > Negativní

Když řešíme nějaký problém, máme okamžitou tendenci se fixovat na to špatné a snažit se to řešit. Technika světlých stránek je úplně odlišná, zaměříte se na to, co funguje, a to se snažíte napodobit.

V jedné firmě měli problém s pozdním odevzdáváním reportů. Běžný manažer by asi zaměstnancům začal vyhrožovat, zavalil je dalšími e-maily, ve kterých by je informoval o nutnosti odevzdat report včas. Chytrý manažer se podívá na světlé stránky, na lidi, kteří odevzdávají své reporty včas a pokusí se podobné chování napodobit i u ostatních zaměstnanců.

Vždy, když řešíte nějakou změnu, ať už osobní (své vlastní návyky) nebo změnu společenskou, ptejte se: Co funguje a jak to můžu napodobit?

Dalším příkladem může být drzý student, kterého vyhodili snad z každé hodiny. Jeho terapeut, se zaměřil na světlé stránky, hodiny, ze kterých ho nevyhodili. Poté instruoval další učitele, aby se chovali podobně jako učitelka z hodiny, na které neměl problémy, rázem byl daleko méně drzý a nebyl tak problémový.

Pro osobní návyky můžete tento princip aplikovat stejnou otázkou. Třeba si chcete vybudovat návyk pravidelného učení, ptejte se: Kdy se učím? Jak to můžu napodobit častěji? Možná zjistíte, že se učíte tehdy, když jste plní energie a máte dobrou náladu. Proto si třeba po škole krátce zdřímnete a kouknete na nějaké vtipné video. To vás uvede do dobrého rozpoložení a začnete se pravidelně učit.

Naordinuj přesné kroky

Už v části o jezdci jsem říkal, že potřebuje jasné kroky, aby se pohnul. Čím více máme možností, tím horší je to pro naši rozhodnost. Ba co víc, samotné volby vyčerpávají naše zdroje sebekontroly (tzn. rychleji podlehneme nutkání slona udělat něco impulzivního, např. jíst nezdravě atd.).

Jestli budujete nový návyk, vždy si ordinujte přesné kroky a říkejte, co a kdy budete dělat. Odhoďte předsevzetí typu: budu pravidelně sportovat, ale nahraďte ho třeba tímto: v pondělky, středy a pátky budu minimálně 30 minut běhat.

Sousloví pravidelně sportovat je nesmírně obecné, mozek si pod tím může vyložit spoustu věcí, jsme zmatení, a proto jenom stagnujeme a náš jezdec nepřinutí slona, aby se pohnul. Naopak, dejte si přesné instrukce a začnete daleko pravděpodobněji.

Stejné pravidlo platí i při ovlivňování druhých. Lidé udělají něco častěji, jestliže jim řeknete, co mají přesně dělat. Jednoduše lidem nedovolte, aby přemýšleli, dejte jim jasně najevo, co mají dělat.

Jak přesvědčit lidi se dozvíte v samostatném článku.

Slon

jak se změnit

Jezdec ovládající slona. Ale jak dlouho to může vydržet?

Umíte ovlivnit jezdce, teď se pokusíme nasměřovat správným směrem ke změně i slona.

Víte, že představuje emoční část našeho myšlení, která je charakteristická tím, že vyhledává okamžité uspokojení (instant gratification), slon nedokáže vnímat budoucnost. Je pro něj charakteristické heslo: chci se mít dobře tady a teď.

Slon je daleko silnější a pokud se pro něco opravdu rozhodne, dostane to. Nemůžeme ho přemlouvat donekonečna. Rovněž se obává velkých změn, ví, že vyžadují spoustu úsilí, a proto se jim brání.

Jak na slona vyzrát?

Zmenši změnu

Jestliže víme, že slon nemá rád velké změny a hledá okamžité potěšení, tím, že se rozhodneme zaběhnout 5 km ho rozhodně nepotěšíme. Úžasnou technikou, která vám pomůže slona přemluvit k dělání produktivních činností je zmenšit změnu (jinde na blogu tuto techniku nazývám oklamání podvědomí).

Ode dneška si neříkejte, že si půjdete zaběhat 5 km, ale zmenšete změnu a řekněte, že prostě vyjdete ven v běžeckém oblečení. Neříkejte si, že se musíte naučit 5 kapitol v knížce, ale řekněte si, že si sednete ke stolu a otevřete učebnici.

Zcela nejhorší je vždy začít, jakmile se už dokážeme k něčemu dokopat, není tak těžké pokračovat. Navíc slon má rád okamžité uspokojení a viditelný pokrok ho bude motivovat.

Když vidíme jistý pokrok, nezačínáme od začátku, a to je pro naši mysl velmi motivující. Vyjdete ven v běžeckém oblečení, tak si řeknete, že už by byla škoda chodit domů a proběhnete se. Sednete si k učebnici a začnete číst, už pro vás nebude takový problém dočíst jednu kapitolu. Zmenšení změny vám pomůže překonat prvotní odpor.

Ostatní lidi, ale i sami sebe můžete motivovat tím, že poukážete na dosažený pokrok. Uvědomíme si, že nezačínáme od píky.

Slona zmenšením změny rozpohybujete a pokud už se pohybuje, je těžké ho zastavit. :)

Zapůsobte na emoce

Většina lidí si myslí, že změna probíhá nějak takhle: analýza, přemyšlení, změna, ale spíše je to něco v tomhle smyslu: vidět, cítit, změnit. Jenom logickými argumenty nedonutíme sebe ani ostatní k tomu, aby se změnili. Nutně musíme zapůsobit i na své emoce, teprve tehdy můžeme očekávat změnu.

Právě proto nefungují odstrašující reklamy proti kouření. Snaží se je učit, že kouření je škodlivé a nebezpečné, ale zapomínají působit na jejich emoce, které nás nakopnou změnit chování.

Velmi často ostatní lidi i nás samotné nakopne, když jsme na pokraji krize, neúspěchu. To nás přinutí konat. Kuřák přestane kouřit častěji, když se dozví, že má rakovinu plic. Ale lepší je, pokud se necháme rozproudit pozitivními emocemi. Ty otevřou brány naší kreativity, chceme zjišťovat a učit se. Naopak negativní emoce zužují naši mysl.

Až se budete příště nutit k učení nebo třeba ke cvičení, nemyslete pouze na to, že budete mít lepší známky, hezčí tělo, ale přemýšlejte, jak tím potěšíte vlastní a emoce jiných. Vaši rodiče budou nadšení z lepších známek a cvičení vám pomůže si najít nové kamarády, kteří vás budou tahat kupředu.

Jak si najít a udělat nové kamarády – článek, který rozhodně stojí za přečtení

Prostředí

Už umíte zapůsobit na slona i svého jezdce, ale změnu doprovází ještě 3 důležitá složka a tou je prostředí. Optimalizujte prostředí ve svůj prospěch a změnu si nesmírně usnadníte, naopak snažte se provést změnu v nevhodném prostředí, a i když zapůsobíte na slona a jezdce, neuspějete.

V jednom experimentu na americkém Standfordu vyhodnotili, jak dobří nebo špatní jsou studenti z hlediska štědrosti a pomáhání druhým. Poté oběma skupinám studentů poslali náhodně 2 verze dopisů s tím, aby darovali jídlo. Asi byste si tipnul, že studenti, kteří byli hodnocení jako špatní, zlí, kterým nezáleží na druhých lidech, nedarovali žádné jídlo. Ale opak byl pravdou. Nejvíce záleželo na verzi dopisu, kterou dostali. Ne na tom, jestli byli dobří či špatní, z křesťanské rodiny, nebo uctívali kult satana.

Jedna verze dopisu byla komplikovaná a nekonkrétní (nepříznivé prostředí), druhá byla daleko konkrétnější s mapkou, přesným časem a co mají přinést (příznivé prostředí). Takže i když byl student hodnocen jako špatný, daroval jídlo častěji než student “dobrý”, pokud dostal druhou verzi dopisu.

Pojďme si říct, jak můžete ovlivnit prostředí, abyste dosáhli změny a vybudovali nové návyky.

Kde se učit se dozvíte v tomto článku

Vymeť si cestičku

jak se změnit

Změna není snadná! Usnadněte si to přizpůsobením prostředí!

Chcete dosáhnout změny? Tak si to udělejte co možná nejsnazší. Jestli chcete chodit po ránu běhat, jděte spát v běžeckém oblečení, ráno po probuzení už nebude mít žádnou výmluvu a nic vám nebude bránit vyběhnout z domu.

Ovlivnění prostředí spočívá v tom, že odstraníte veškeré mentální překážky, které by vám jenom trochu mohly bránit s něčím začít. I blbé oblékání vás může od běhání odradit, ale pokud se na to připravíte předem (jdete spát oblečení v běžeckém), návyk si vytvoříte pravděpodobněji.

Chcete se přinutit pravidelně učit? Tak si nenechávejte učebnice ve škole, ale noste si je sebou domů. Také si ještě před odchodem do školy můžete na svém stole připravit sešity, ze kterých se chcete učit po škole.

Přemýšlejte nad cestami, jak si změnu ulehčit, aby pro vás bylo přirozené začít dělat novou věc a ztižte si dělání starého návyku. Typickým příkladem může být zdravá strava, pokud chcete jíst zdravě, musíte mít doma pouze zdravé jídlo a vyhodit všechno nezdravé. Pokud máte ve spíži chipsy, je tak snadné po nich sáhnout, ale pokud je vyhodíte a máte tam pouze ovoce, budete jíst zdravě, i když se vám zrovna nechce.

Děkuji vám za přečtení článku. Doufám, že se vám líbili a rady budete schopni využít v praxi. Změna není opravdu tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát, ale věřím, že s těmito znalostmi si to značně usnadníte. Ovlivněte jezdce, slona a vymeťte si cestičku. Už víte, jak na to.

A pamatujte, řešení změny nemusí být nikdy tak složité, jak si sami můžete myslet.

Tento článek bych nenapsal nebýt knihy bratrů Chipa a Dana Heatha Proměna. Vlastně veškeré principy, o kterých píšu vycházejí právě z této knihy.

Zajímá vás efektivní učení a produktivita? Přihlaste se do mého e-mailového kurzu efektivního učení, který je zcela zdarma!

Bezplatně se přihlásit do kurzu efektivního učení!

Jan Kohut
Ahoj, jsem Honza Kohut a tady na blogu píšu a točím o tom, jak se efektivně a rychle učit. Snažím se šířit užitečné rady, které jsou vědecky ověřené, ne nějaké bullshity nebo jenom vlastní zkušenosti. Také se zde něco dozvíte o produktivitě a pozitivní psychologii.

Trackbacks & Pings

Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *